Grafické materiály pro VŠE

Pro Vysokou školu ekonomickou v Praze (VŠE) a její fakulty byl vytvořený funkční koncept jednotné grafické podoby merkantilních tiskovin (letáky, brožury, plakáty atd.) Jednotícím grafickým prvkem celé univerzity jsou vrstvenné modré čtvrtkruhy vycházející z kulatého loga VŠE a symbolizující šíření informací (vzdělání). Každa z 6 fakult VŠE má svou základní barvu. Tiskoviny fakulty zvárněny právě v těchto odstínech. Práce na tomto projektu probíhají od roku 2005.

 

Koncept Design Tisk Foto

obrázekobrázekobrázek